"Vereniging van chaleteigenaren", afgekort vce1, is de belangen vereniging van chaleteigenaren op het recreatiepark "de Heelderpeel" veld 1, dit is het gedeelte zuid van de receptie. Alle eigenaren zijn na betaling van een eenmalige verplichte betaling van 200 euro lid .

Het bestuur van de vereniging vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de leden bij de eigenaren en management van het park, ook naar andere instanties zoals de gemeente Maasgouw is de vereniging het aanspreekpunt.

Het bestuur bestaat uit 5 leden. Te weten een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden. Deze worden gekozen door de ledenraad en zijn herkiesbaar. Als eigenaar en lid van de vereniging bent U van harte welkom op de jaarlijkse ledenvergadering en op eventuele andere vergaderingen.